AXIAL PERSONNEL AGENCY s.r.o. je jednou z vedoucích personálních agentur a na českém trhu pracovních míst působí již od roku 1994.
Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti lidských zdrojů a zprostředkování pracovních nabídek v Čechách i na Moravě.

KOORDINÁTOR PODPORY UŽIVATELŮ MONITOROVACÍCH SYSTÉMŮ - MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchního ministerského rady – koordinace podpory uživatelů monitorovacích systémů.

Charakteristika pracovní činnosti:

- zabezpečení a koordinace aktivit v rámci provozu a rozvoje monitorovacích systémů fondů EU
- odpovědnost za administraci, testování, rozvoj a kontrolu funkčnosti procesů
a technického zpracování funkcionalit MS2014+
- strategické nastavení a administrace modulu IDM v MS2014+
- činnost řešitele 1. úrovně SD pro oblast RIM a CRM pro tyto procesy
- technická a metodická podpora uživatelů informačního systému MS2014+
- lektorské podílení se na školení k vybraným procesům MS2014+
- podílení se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti Národního orgánu pro koordinaci
- odpovědnost za podporu uživatelů MSC2007 a MSSF Central
- odpovědnost za přenosy mezi systémy v rámci MSC 2007 a MSSF Central

Nabízíme:

- místo výkonu práce Praha, pracoviště v centru Prahy
- plný pracovní úvazek
- služební poměr na dobu neurčitou
- předpokládaný nástup je 1. prosince 2018, případně dohodou
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída) dle započitatelné praxe 28 730 až 43 180 Kč brutto a motivační odměny/ osobní ohodnocení dle usnesení vlády č. 444/2014
- 5 týdnů dovolené
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- 5 dní zdravotního volna (Sick Days)
- pružnou pracovní dobu
- odborné vzdělávání, jazykové kurzy
- individuální studijní volno
- možnost sjednání Home Office
- mobilní telefon, notebook pokud vyžaduje charakter činnosti

Základní předpoklady uchazeče:

- VŠ vzdělání (magisterský stupeň)
- trestní bezúhonnost
- koncepční a analytické myšlení
- samostatnost, zodpovědnost
- organizační a komunikační schopnosti
- proaktivní přístup
- dobrá znalost práce na PC (MS Office)
- zkušenosti s prací s databázemi výhodou
- znalost příslušné ČR a EU legislativy výhodou
- další podmínky pro přijetí na služební místo jsou uvedeny u zveřejněné pozice na stránkách MMR, viz odkaz níže

Podmínky přihlášení do výběrového řízení:

Pro zařazení do výběrového řízení je nezbytné doložit kromě jiných (viz odkaz na ww.mmr.cz) tyto materiály:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis
- Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo Vrchního ministerského rady - koordinace podpory uživatelů monitorovacích systémů.

Odkaz na Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze stránek MMR:

https://www.mmr.cz/cs/Pracovni-prilezitosti/Pracovni-prilezitosti/Vrchni-ministersky-rada-koordinace-podpory-uziva

Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinace podpory uživatelů monitorovacích systémů, č.j. MMR-43102/2018-94“.

DĚKUJEME, ŽE JSTE OSLOVIL NAŠI AGENTURU ZA ÚČELEM VYHLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. JAKO SPRÁVCI OSOBNÍCH DAT JSME PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNI, VYŽÁDAT SI VÁŠ SOUHLAS K ULOŽENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT. TENTO SOUHLAS MŮŽETE KDYKOLI ODVOLAT.