AXIAL PERSONNEL AGENCY s.r.o. je jednou z vedoucích personálních agentur a na českém trhu pracovních míst působí již od roku 1994.
Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti lidských zdrojů a zprostředkování pracovních nabídek v Čechách i na Moravě.

Metodik/ metodička řízení OP (IROP) - MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení operačních programů, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: metodik/metodička řízení OP (IROP), a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Hlavní oblasti zodpovědnosti:

- zpracování a aktualizace programové dokumentace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020,
- tvorba a revize textů výzev IROP, Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v IROP,
- spolupráce na vypracování a vypořádání připomínek k dokumentům Centra pro regionální rozvoj ČR,
- poskytování metodické podpory, spolupráce a komunikace v rámci odboru řízení operačních programů v uvedené oblasti,
- metodická podpora zprostředkujících subjektů.

Požadujeme

- VŠ vzdělání (magisterský stupeň)
- znalost cizího jazyka (min. 1. stupeň znalosti cizího jazyka)
- znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
- komunikační dovednosti
- systematický přístup
- samostatnost a pečlivost
- trestní bezúhonnost
- praxe v oblasti strukturálních fondů (výhodou)
- znalost Jednotného metodického prostředí (výhodou)
- dobrou znalost českého jazyka
- zkušenosti s tvorbou metodických dokumentů (výhodou)
- schopnost řešit problémy

Nabízíme

- místem výkonu práce je Praha, pracoviště v centru Prahy
- plný pracovní úvazek
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou do 14. 11. 2020 s možností prodloužení)
- předpokládaný vznik pracovního poměru ihned
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída)
- 5 týdnů dovolené
- pružná pracovní doba
- odborné vzdělávání, jazykové kurzy
- stravenky
- 5 dní zdravotního volna (Sick Days)
- mobilní telefon a notebook, pokud to vyžaduje charakter činnosti

Podmínky přihlášení do výběrového řízení:

Předpoklady, požadavky a další informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MMR. Pro přihlášení do výběrového řízení se prosím podívejte na níže uvedený odkaz o vyhlášení výběrového řízení. Pokud splňujete všechny zákonné podmínky, zašlete prosím svou přihlášku se všemi požadovanými dokumenty na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. Potřebné informace naleznete v níže uvedeném odkazu.

Odkaz na Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze stránek MMR:
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/pracovni-prilezitosti/Pracovni-prilezitosti/Metodik-metodicka-rizeni-OP-(IROP)

Pro zařazení do výběrového řízení je nezbytné doložit tyto materiály:
 strukturovaný životopis
 motivační dopis
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 kopie vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadované úrovně znalosti cizího jazyka (dle Věstníku MŠMT)

Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Bližší informace poskytne pan Ing. Pavel Rosol, e-mail: Pavel.Rosol@mmr.cz, tel: 224 861 702.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině včetně všech požadovaných příloh zasílejte, prosím, do 20. května 2018 na e-mail: zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „metodik/metodička řízení OP“) nebo na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

DĚKUJEME, ŽE JSTE OSLOVIL NAŠI AGENTURU ZA ÚČELEM VYHLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. JAKO SPRÁVCI OSOBNÍCH DAT JSME PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNI, VYŽÁDAT SI VÁŠ SOUHLAS K ULOŽENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT. TENTO SOUHLAS MŮŽETE KDYKOLI ODVOLAT.